Bluesens rötter

Bluessoundet har sina rötter i afroamerikansk kultur där, under framförallt slavtiden, arbetssånger var mycket vanliga. Sångerna hade oftast en simpel uppbyggnad med rop och svar, där rytmen användes som takthållare i arbetet. Även psalmer och annan spirituell musik ligger till grund för mycket av hur bluesen låter.

Uppkomsten av modern blues

Man som spelar blues

Senare, när slaveriet var förbjudet men förtrycket av svarta förblev, användes musiken som ett slags motstånd och yttrande av missnöje gentemot staten. Det finns många exempel på detta från 1920- och 30-talet. Budskapet där är tydligt men inte sagt rakt ut. Charlie Patton är en av de tidigast inspelade och en av förgrundsfigurerna till ”the Delta blues”. Det är detta många idag tänker på när de hör ordet ”blues”. Patton spelade på gitarr med antingen plektrum eller ”bottleneck slide”, en bit trä eller metallrör som sätts på fingret och sedan används genom att glida upp och ner för gitarrens hals, för att skapa det speciella soundet. Musiken är baserad på vissa ackordföljder och låter gitarren komplettera, eller leda, sången. Det var sången som var det huvudsakliga i bluesens vagga. Till exempel är flera av blueslegenden Son House låtar helt bestående av sång och klappningar med händerna. Simpliciteten i denna musik är vad som gör det lätt att föra fram kraftfulla och emotionella budskap.

Instrument

I den moderna blusen finns många tydligt framhävda instrument. Förutom gitarren är till exempel basgitarr, munspel och piano väldigt vanligt använda. Detta gör att genren lätt ser och låter mer avancerad, vilket den självklart är på ett tekniskt plan, medan samma grund som Charlie Patton och Son House använde förblir och tillåter musiken den känsla som fanns där från början. De många fler instrumenten gör också att musiken får fler möjligheter och kan ge den ett mycket mer mångsidigt sound. Instrumenten får även ofta ta mer plats individuellt nu än vad de fick i det tidigare stadiet.